Friday, 28 November 2014

Tempovajaĝo reen al la jaro 1930
Hodiaŭ mi entreprenis tempovojaĝon al la jaro 1930 pere de oksforda jurnalo “The Oxford Times”. La eldono de la 15a aŭgusto enhavas artikolon pri la 22a Universala Esperanto Kongreso en nia urbo.
Estis tempo en kiu Esperanto ankoraŭ impresis la ĝeneralan publikon. La universitataj profesoroj, kiel ekzemple J.R.R Tolkien, traktis ĝin kiel nepre grava afero. La angla ankoraŭ ne sufiĉis por la internacia komunikado, la Serveca Monda Klubo Rotario serioze pripensis la tutmondan enkonduton de Esperanto kiel kluba komunikilo, kaj gravuloj pri internaciaj kongresoj jam preskaŭ akceptis Esperanton kiel diskutlingvo ĉe renkontiĝoj.
La urbestro kaj la universitato grandgeste bonvenigis la internaciajn gastojn.

En la artikolo aparte unu aĵo kaptis mian atenton. Mi legis pri 12 jara knabo, kiu ŝajne estis tiutempe la plej juna Esperanto- parolanto tutmonde. Vernon Creigh Saunders hazarde malkovris en iu semajna ĵurnalo bazan Esperanto- kurson, kaj iom poste ĉeestinta en publika kurso li miris, ke li jam kapablis preskaŭ kompreni ĉion. Kiam li eksciis pri la internacia kongreso en Oksfordo li tuj iris al la urbodomo pro proponi siajn servicojn. Li tre ĝojis kiam lia helpo estas akceptita por diversaj malgrandaj aferoj. Do li bonvenigis la internaciajn gastojn ĉe la stacidomo aŭ direktis ilin al la hotelo aŭ akompaniis ilin ĉe la semajna programero. La plej granda ĝojo por Vernon estis, ke li renkontis la faman hungaran Esperanto- instruiston Andreo Cseh, kiu pro sia Rekta Metodo konatiĝis, kaj forte engaĝiĝis pri la enkonduto de Esperanto en lernejoj.

Hodiaŭ la ĝenerala sinteno al Esperanto iom ŝanĝiĝis, malvarmetiĝis. Tamen Esperanto vigle vivas tutmonde, kvankam minoritate. Vernon estus nuntempe ne plu rimarkinda apero inter centoj da denaskulaj esperantistoj.
En Britio Esperanto nun estas enkondukita kiel pilota projekto en multaj lernejoj kaj ĝia propedeŭtika valuo ĉe la lernado de fremdlingvoj ja estas ege ŝatata.

Nuntempe la avantaĝo de multlingvismo en la infana mensa evoluo estas pli kaj pli rekonata.

No comments:

Post a Comment