Friday, 20 March 2015

Ne nur komenco de printempo

High Street

Laŭplane printempo alvenis en Oksfordo hodiaŭ la 20-an de marto. Jam ekde multaj tagoj ĉie oni povis vidi belegajn florojn kaj arbajn floraĵojn, tamen nur hodiaŭ la suno brilis daŭre kaj la temperaturoj estiĝis vere agrablaj. Ankoraŭ hieraŭ estis kovrita la ĉielo kaj malvarma vento blovis. Multaj homoj ne plu kredis, ke la suno estus videbla hodiaŭ por la granda ĉiela spektaklo, la suna eklipso.
Ni estis bonŝanca, la suno aperis kaj la natura evento fine estiĝis publika afero. La infanoj en la lernejoj surhavis specialajn okulvitrojn por kune rigardi al la suno...Tia feliĉo!

Feliĉo ja estas nekutima afero. Ĉiuj aprezas ĝin. Do ne surprizas ke eĉ UNO en 2012 kreis Internacian tagon de feliĉo, kies datreveno estas ĝuste hodiaŭ.

No comments:

Post a Comment